O FIRMIE
Wraz z rozwojem gospodarki morskiej, postępu technologicznego oraz stałej industrializacji obszarów morskich rośnie potrzeba ochrony żywych zasobów przyrody. Ocean Sense jest firmą założoną z pasji i zamiłowania do morza, wychodzącą naprzeciw rosnącym wymaganiom ochrony środowiska naturalnego mórz i oceanów.

Doświadczenie zebrane przez lata pracy w branży morskiej pozwala nam wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów – dla których najważniejszy jest czas i szybka realizacja inwestycji. Realizacja w zgodzie z naturą oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Realizując nasze projekty wykorzystujemy zarówno sprawdzone metody, uważane za standard w skali globalnej, jak i innowacyjne pomysły wynikające z naszej pasji i profesjonalnego podejścia do ochrony środowiska naturalnego.


Misją Ocean Sense jest dbałość przede wszystkim o środowisko morskie, jednak z powodzeniem wykonujemy również zlecenia dla branży lądowej. Szczególnie dbamy o komunikację z klientem, by łączyć cele i wspólnie dążyć do wdrażania dobrych praktyk środowiskowych.

CO ROBIMY
Firma Ocean Sense pomaga klientom realizować inwestycje w zgodzie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami oraz wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Pomagamy naszym klientom zdobyć wymagane pozwolenia i decyzje środowiskowe oraz oferujemy profesjonalne wsparcie w celu minimalizowania negatywnego wpływu realizowanych projektów, przedsięwzięć oraz inwestycji na środowisko.

Opracowujemy operaty środowiskowe i dokumentacje przyrodnicze w oparciu o obowiązujące rozporządzenia. Wykonujemy raporty oceny odziaływania inwestycji na środowisko. Prowadzimy monitoringi oraz zbieramy dane biologiczne.

Specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych obserwacji obszarów prac offshore-owych z udziałem wykwalifikowanych obserwatorów ssaków morskich (ang. Marine Mammal Observers) i gatunków chronionych (ang. Protected Species Observers), zgodnie z międzynarodowymi regulacjami JNCC (Joint Nature Conservation Committee) oraz wytycznymi BOEM (Bureau of Ocean Energy Management).

Swoją ofertę kierujemy zarówno do małych jak i dużych firm, instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych, którym zależy na pewności, by realizować swoje projekty i przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym prawem i międzynarodowymi standardami.

Świadczymy usługi z zakresu biologii, ekologii oraz ochrony środowiska

KONTAKT
People protect what they love

J.Y. Cousteau