O FIRMIE
Wraz z rozwojem gospodarki morskiej, postępu technologicznego oraz stałej industrializacji obszarów morskich rośnie potrzeba ochrony żywych zasobów przyrody. Ocean Sense jest firmą założoną z pasji i zamiłowania do morza, wychodzącą naprzeciw rosnącym wymaganiom ochrony środowiska naturalnego mórz i oceanów. Doświadczenie zebrane przez lata pracy w branży morskiej pozwala nam wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów – dla których najważniejszy jest czas i szybka realizacja inwestycji. Realizacja w zgodzie z naturą oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Realizując nasze projekty wykorzystujemy zarówno sprawdzone metody, uważane za standard w skali globalnej, jak i innowacyjne pomysły wynikające z naszej pasji oraz profesjonalnego podejścia do ochrony środowiska naturalnego.


Misją Ocean Sense jest dbałość przede wszystkim o środowisko morskie, jednak z powodzeniem wykonujemy również zlecenia dla branży lądowej. Szczególnie dbamy o komunikację z klientem, by łączyć cele i wspólnie dążyć do wdrażania dobrych praktyk środowiskowych.

CO ROBIMY

Świadczymy usługi z zakresu biologii, ekologii oraz ochrony środowiska
Firma Ocean Sense pomaga klientom realizować inwestycje w zgodzie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami oraz wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Pomagamy naszym klientom zdobyć wymagane pozwolenia i decyzje środowiskowe, jak również oferujemy profesjonalne wsparcie w celu minimalizowania negatywnego wpływu realizowanych projektów, przedsięwzięć oraz inwestycji na środowisko.

Opracowujemy operaty środowiskowe i dokumentacje przyrodnicze w oparciu o obowiązujące rozporządzenia. Wykonujemy raporty oceny odziaływania inwestycji na środowisko. Prowadzimy monitoringi oraz zbieramy dane biologiczne.

Specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych obserwacji obszarów prac offshore-owych z udziałem wykwalifikowanych obserwatorów ssaków morskich (ang. Marine Mammal Observers) i gatunków chronionych (ang. Protected Species Observers), zgodnie z międzynarodowymi regulacjami JNCC (Joint Nature Conservation Committee) oraz lokalnymi wytycznymi.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do małych, jak i dużych firm, instytucji państwowych, a także organizacji pozarządowych, którym zależy na pewności, by realizować swoje projekty i przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym prawem oraz międzynarodowymi standardami.

USŁUGI

Oferujemy usługi z zakresu:

• Nadzorów przyrodniczych i środowiskowych zarówno na etapie projektowym, na etapie prowadzonych badań w celu uzyskana pozwoleń środowiskowych, jak i na etapie realizacji (budowy) inwestycji oraz w fazie jej eksploatacji aż do fazy likwidacji
• Badań, pomiarów, inwentaryzacji przyrodniczych oraz monitoringów środowiska w szerokim zakresie
• Szeroki wachlarz usług z zakresu "Client Rep"
• Doradztwo środowiskowe na każdym etapie realizacji inwestycji
• Opracowanie planów działań środowiskowych oraz raportów przyrodniczych, w tym Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ)

Specjalizujemy się w zakresie realizacji inwestycji morskich, w tym obsługi od strony środowiskowej inwestycji związanych z pracami czerpalnymi, odkładem urobku, refulacją plaż i ochroną brzegu morskiego, przebudową przystani, portów oraz terminali portowych, wznoszeniem sztucznych wysp i konstrukcji na obszarach morskich, układaniem na dnie morskim rurociągów i kabli podmorskich, czy inwestycjami związanym z budową morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą przyłączeniową. Niemniej jednak, z powodzeniem realizujemy usługi w zakresie wsparcia realizacji inwestycji lądowych - zarówno liniowych, jak drogi czy koleje, jak również w zakresie budowy infrastruktury nieliniowej.

Nasi eksperci i konsultanci to osoby doświadczone w pracy przy projektach zarówno krajowych, jak i zagranicznych; gotowe podjąć się najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań, nawet w wyjątkowo trudnych warunkach na morzu i lądzie. Specjaliści Ocean Sense pracują z zaangażowaniem i poświęceniem, gdyż realizują nie tylko cele naszych klientów, ale również swoją pasję.

Świadczymy usługi z zakresu biologii, ekologii oraz ochrony środowiska
Certyfikacja ISO


Przedsiębiorstwo OCEAN SENSE Maciej Fojcik posiada System Zarządzania zatwierdzony przez Alcumus ISOQAR jako zgodny z wymaganiami:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Numer certyfikatu: 21123-Q15-001PL, 21123-E15-001PL, 21123-OHS-001PL


KONTAKT


OCEAN SENSE Maciej Fojcik
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia, Polska
NIP: PL 6423011103
REGON: 362418934
E-mail
office@oceansense.eu


People protect what they love

J.Y. Cousteau